مدرس

دیگر نقش معتاد بازی نمی‌کنم!

به گزارش باکس افیس ایران: روزنامه خراسان نوشت: سعید امیرسلیمانی در مدت یک سال اخیر بیکار نبوده و در چند فیلم سینمایی بازی کرده است و سریال «باخانمان» را روی...