محمد کریمی

«پرواز ۱۷۵» پروانه ساخت گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت ۲ عنوان فیلم بلند داستانی «پرواز ۱۷۵» و فیلم کوتاه داستانی «بادکنک نارنجی» موافقت کرد. فیلمنامه‌های...

کمتر از یک دقیقه