محمد رحمتی

تمدید بلیت نیم‌بهای سینماها

به گزارش باکس افیس ایران: در دوازدهمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما مقرر شد بدهی سینماها از ۱۰ تا ۲۰ شهریورماه پرداخت شود. دوازدهمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های...