محمد حاتمی

«آخر بازی» آماده نمایش شد

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم ویدئویی «آخر بازی» به کارگردانی محمد حمزه‌ای آماده نمایش شد. فیلم ویدئویی آخر بازی، به کارگردانی محمد حمزه‌ای و نویسندگی حمیدرضا بابابیگی و به...

کمتر از یک دقیقه