محمدحسین فرحبخش

پروانه نمایش «تکخال» صادر شد

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۲ فیلم موافقت کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه...

چالش فیلم‌های تازه اکران

به گزارش باکس افیس ایران: همزمان با افزایش شیوع ویروس کرونا وضعیت سه فیلم سینمایی که در انتظار ورود به چرخه اکران از ۲۵ تیرماه بودند، با ابهاماتی مواجه شده...