مترجمان تئاتر ایران

معرفی اعضای شورای داوری کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر

به گزارش باکس افیس ایران: اعضای شورای داوری کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران انتخاب و معرفی شدند. طی احکامی جداگانه‌ از سوی حمیدرضا نعیمی رئیس کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان...