ماسک

«ماسک» در لوکارنو

به گزارش باکس افیس ایران: نوا رضوانی کارگردان فیلم کوتاه «ماسک» می‌گوید جذب سرمایه برای تولیدات مختلف از جمله مستند، داستانی و کوتاه بسیار سخت شده است. نوا رضوانی کارگردان...