مادر

فروپاشی عصبی یک «مادر»

به گزارش باکس افیس ایران: نمایش «مادر» نوشته فلوریان زلر، نمایشنامه‌نویسی که تب اجرای آثارش این روزها در تئاتر ایران فراگیر شده، به سندروم «آشیانه خالی» و وابستگی شدید یک...