لئوناردو دی کاپریو

اسکورسیزی و دی‌کاپریو برای فیلم تازه از سرخپوستان مشاوره گرفتند

به گزارش باکس افیس ایران: مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی کاپریو برای ساخت فیلم جدیدشان با رهبران قبیله اوسیج ملاقات کردند. مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی‌کاپریو اکنون در اوکلاهما هستند...