قدرت سگ

بفتا ۲۰۲۲ نامزدهایش را شناخت

به گزارش باکس افیس ایران: اسامی نامزدهای اولیه جوایز بفتا ۲۰۲۲ اعلام و «قهرمان» اصغر فرهادی به عنوان یکی از فیلم‌های بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شد. آکادمی بریتانیا...