قاسم جعفری

ماهنامه سینما ٢۴ منتشر شد

به گزارش باکس افیس ایران: شماره ١٢۴ ماهنامه سینما ٢۴ ویژه دی ماه ٩٩ در ٨۴ صفحه و با قیمت ٢٠ هزار تومان منتشر شد. علاقه‌مندان به دریافت این شماره...

ماهنامه سینما ٢۴ منتشر شد

به گزارش باکس افیس ایران: شماره ١٢٣ ماهنامه سینما ٢۴ ویژه آذر ٩٩ در ٨۴ صفحه و با قیمت ٢٠ هزار تومان منتشر شد. علاقه‌مندان به دریافت این شماره می‌توانند...