فرزاد موتمن

امیرحسین فتحیبه «شبگرد»اضافه شد

به گزارش باکس افیس ایران: امیرحسین فتحی سومین بازیگر فیلم سینمایی «شبگرد» به کارگردانی فرزاد موتمن شد. در ادامه پیش تولید و انتخاب بازیگران فیلم سینمایی «شبگرد» به کارگردانی فرزاد...