علی باقری

خجالت می‌کشم غر بزنم!

به گزارش باکس افیس ایران: «راستش مردم آنقدر در تنگنا هستند که خجالت می‌کشم غر بزنم چون فکر می‌کنم اقشار دیگری هستند که بیشتر از ما بچه‌های تئاتر به حمایت نیاز...