علیرضا خمسه

مسائل مالی و کرونا مراحل فنی «جعبه کوچک فلزی» را زمان‌بر کرد

به گزارش باکس افیس ایران: محمد بصیری کارگردان، درباره آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایی «جعبه کوچک فلزی» توضیح داد. محمد بصیری، کارگردان «جعبه کوچک فلزی»، درباره چرایی ادامه دار شدن...

کمتر از یک دقیقه