علیرضا ثانی فر

پایان تصویربرداری «سایه روباه»

به گزارش باکس افیس ایران: تصویربرداری فیلم کوتاه «سایه روباه» به کارگردانی نوشین معراجی به پایان رسید. تصویربرداری فیلم کوتاه «سایه روباه» به کارگردانی نوشین معراجی به پایان رسید. تدوین...