صبا تاجیک

«کانیبال» وارد مراحل فنی شد

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم کوتاه «کانیبال» به کارگردانی صبا تاجیک با پایان‌گرفتن تصویربرداری، آماده انجام مراحل فنی شد. فیلم کوتاه «کانیبال» با کارگردانی و تهیه‌کنندگی صبا تاجیک به...