شورای پروانه نمایش

«مرد بازنده» پروانه نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش یک فیلم دیگر از فیلم‌های پیشنهادی اکران نوروزی موافقت کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، در...

کمتر از یک دقیقه

صدور مجوز اکران برای «ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان»

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی مجوز اکران فیلم «ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان» را تایید کرد. پروانه نمایش فیلم سینمایی ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان، به تهیه‌کنندگی...

کمتر از یک دقیقه