شبکه نمایش خانگی

معمای دستمزد در پلتفرم‌ها

به گزارش باکس افیس ایران: مهرشاد ملکوتی معتقد است که دستمزد عوامل فنی در تولیدات پلتفرم‌ها کاهش داشته و در کوچ عوامل تولید از سینما به شبکه خانگی باز هم...

ایجاد تغییرات در ارائه فیلم‌تئاتر

به گزارش باکس افیس ایران: مدیر کل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد تغییرات جدید در بحث نظارت و ارزشیابی ارائه فیلم‌تئاترها توسط هنرمندان در تلویزیون‌های...