سینماها

فیلم دیدن تنها با کارت واکسن

به گزارش باکس افیس ایران: حضور در سینما‌ها بزودی تنها برای افرادی با کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود. بر اساس تصویری که اورژانس کشور درباره کار‌هایی که به کارت...