سینماحقیقت

معرفی فیلم‌های بخش «کرونا» جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم‌های بخش «کرونا» پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند. فیلم‌های بخش غیررقابتی «کرونا» در پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند. این فیلم‌ها به...

اعلام آثار کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل «سینماحقیقت»

به گزارش باکس افیس ایران: اسامی فیلم‌های کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اعلام شد. اسامی فیلم‌های کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اعلام شد. در...