سید جمال سید حاتمی

روز‌های پایانی تصویربرداری فصل اول «مستوران»

به گزارش باکس افیس ایران: تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «مستوران» روز‌های پایانی خود را در شهرک مستوران سپری می‌کند. تصویربرداری فصل نخست مجموعه تلویزیونی مستوران، به کارگردانی مسعود آب‌پرور و سید...

کمتر از یک دقیقه