سگ بند

اکران نوروزی آغاز شد

به گزارش باکس افیس ایران: بسته سینمایی اکران نوروزی با فیلم‌های «روز صفر»، «موقعیت مهدی»، «گل به خودی»، «مرد بازنده»، «سگ بند»، «قدغن» و «شادروان» از امروز ۱۸ اسفندماه در...

ادامه نگارش «سو و شون»

به گزارش باکس افیس ایران: محمدحسین قاسمی معتقد است تا زمانی که شرایط مساعد نشده است، اکران فیلم‌ها اشتباه است. محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده سینما در پاسخ به این پرسش که...