سلفی با رستم

«سلفی با رستم» به تهران رسید

به گزارش باکس آفیس ایران: فیلمبرداری فیلم سینمایی «سلفی با رستم» این روزها در شهرک غزالی پیگیری می‌شود. با اتمام فیلمبرداری بخش‌های شمال کشور فیلم «سلفی با رستم» به نویسندگی...