سجاد ایمانی

مراحل پایانی تدوین مستندی درباره ابراهیم حاتمی‌کیا سپری می‌شود

به گزارش باکس افیس ایران: سجاد ایمانی مستندساز از آخرین وضعیت جدیدترین اثر هنری خود گفت. سجاد ایمانی مستندساز، درباره جدیدترین فعالیت هنری خود گفت: این روزها مراحل پایانی تدوین...

کمتر از یک دقیقه