راز بقا

حسن معجونی در «راز بقا»ی سعید آقاخانی: نالایق و بی‌استعداد و آویزان

به گزارش باکس افیس ایران: حسن مـعـجـونـی بــرای ایــفــای نـقـش حاتم در «راز بقا» به خوبی از ویـژگـی‌هـای ذاتـی خود بهره گرفته است. «حـــاتـــم» شخصیتی نالایق و بی‌استعداد اســـــت و...