دستمزد

حقایق تلخ این روزهای سینمای بی‌در و پیکر ایران از زبان رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما

به گزارش باکس افیس ایران: هرکسی که پول دارد، وارد سینما می‌شود!/واقعیت این است که کوک سینما در رفته و تخصص تهیه‌کنندگی نادیده گرفته شده است!/مدیران سینمایی مرتب تغییر می‌کنند...