دستمزد

من گدا نیستم

به گزارش باکس افیس ایران: گیتی معینی با بیان این‌که گدا نیست تا از کسی پول بخواهد، تاکید کرد کار و در ازای آن دستمزد می‌خواهد نه پول. او همچنین...

معمای دستمزد در پلتفرم‌ها

به گزارش باکس افیس ایران: مهرشاد ملکوتی معتقد است که دستمزد عوامل فنی در تولیدات پلتفرم‌ها کاهش داشته و در کوچ عوامل تولید از سینما به شبکه خانگی باز هم...