درنگ

«درنگ» آماده نمایش شد

به گزارش باکس افیس ایران:  فیلم کوتاه «درنگ» به کارگردانی شیوا اردویی آماده نمایش شد. فیلم کوتاه «درنگ» به کارگردانی شیوا اردویی پس از طی مراحل فنی، آماده نمایش شد....