درخشش

استفن کینگ به دادگاه احضار شد

به گزارش باکس افیس ایران:  استفن کینگ رمان‌نویس مشهور در مخالفت با ادغام دو غول بزرگ انتشاراتی جهان در دادگاه شهادت می‌دهد. وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی فدرال خواسته...