درام تاریخی

«کیت وینزلت» لیز خورد

به گزارش باکس افیس ایران: «کیت وینزلت» پس از بروز حادثه در صحنه فیلمبرداری فیلم جدیدش در کرواسی به بیمارستان منتقل شد. این بازیگر برنده اسکار در حین فیلمبرداری درام...