خط استوا

«خط استوا» مجوز نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا...

کمتر از یک دقیقه