حمید عطایی

تکذیب توقف تصویربرداری «خانه امن»

به گزارش باکس افیس ایران: ابوالفضل صفری تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «خانه امن» اخبار منتشر شده درباره توقف تصویربرداری این سریال را تکذیب کرد. ابوالفضل صفری تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «خانه امن»...