حامد زمانی

حامد زمانی ممنوع الصدا شد؟

به گزارش باکس آفیس ایران: شایعه‌ای در فضای مجازی مبنی بر ممنوع الصدا شدن حامد زمانی منتشر شده است. زهرا رضایی مدیر برنامه حامد زمانی در خصوص اننتشار خبری مبنی...