جیمز گان

کار «جوخه خودکشی» نگرفت

به گزارش باکس افیس ایران: «جوخه خودکشی» فیلمی از جیمز گان با فروش ۲۶.۵ میلیون دلاری در اولین آخر هفته اکرانش موفقیت درخشانی کسب نکرد. «گروه خودکشی» که با اقتباس...