جهان با من برقص

مروری بر سینما در سال ۹۸

به گزارش باکس افیس ایران: سینما در سال۹۸ با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. اتفاقاتی که هم بر رونق اقتصادی سینما تاثیر گذاشتند و هم احتمالا سال آینده بر...