جعفر پناهی

جعفر پناهی آزاد شد

به گزارش باکس افیس ایران:  جعفر پناهی کارگردان سینما از زندان آزاد شد. روابط عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران بعدازظهر ۱۴ بهمن ماه، در متنی این خبر را اعلام کرد...