جشنواره فجر

استعفا پروانه ساخت گرفت

به گزارش باکس افیس ایران:  «غلامرضا آزادی» در جدیدترین فعالیت ،خود تهیه کنندگی فیلم «استعفا» را به عهده میگیرد. شورای پروانه ساخت در جدیدترین جلسه خود مجوز تولید فیلم استعفا...

کمتر از یک دقیقه