جایزه اسکار

میزبانی خانه هنرمندان از «همه مردان رئیس جمهور»

به گزارش باکس افیس ایران:  پانصدوبیست‌وششمین برنامه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش فیلم سینمایی «همه مردان رئیس‌جمهور» به کارگردانی آلن جی پاکولا اختصاص دارد. پانصدوبیست‌وششمین برنامه سینماتک خانه‌ هنرمندان...