ثریا قاسمی

نقل قول ثریا قاسمی از مادرش

به گزارش باکس افیس ایران:  ثریا قاسمی با انتشار استوری در اینستاگرام سخنی را از حمیده خیرآبادی نقل کرد. به تازگی ثریا قاسمی، با انتشار استوری در اینستاگرام، از مادرش...

کمتر از یک دقیقه