تماشاخانه

تماشاخانه سنگلج آماده اجرا از اول تیر است

به گزارش باکس افیس ایران: پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج درباره وضعیت از سرگیری فعالیت‌های این سالن تئاتری گفت: ما با گروه نمایش‌های «کابوس‌های مرد مشکوک» به کارگردانی ملیکا رضی و «عجیب السلطنه»...