تار

رقابت ۵ کارگردان مرد برای انتخاب بهترین کارگردان‌ سال آمریکا

به گزارش باکس افیس ایران:  با معرفی نامزدهای جوایز انجمن‌ کارگردان‌های آمریکا، ۵ کارگردان مرد با هم رقابت می‌کنند. بار دیگر در فهرست نامزدهای انجمن کارگردان‌های آمریکا (DGA) ۵ کارگردان...