بینوایان

سزار برندگانش را شناخت

به گزارش باکس افیس ایران: شب پیش با برگزاری مراسم اهدای جوایز سزار۲۰۲۰ فیلم «بینوایان» عنوان بهترین فیلم سال فرانسه را از آن خود کرد. آکادمی سزار فرانسه درام «بینوایان»...