بهزاد نعلبندی

درباره فیلم «پرو»

به گزارش باکس افیس ایران: سهیلا گلستانی گفت: فیلم «پرو» داستان ستیز با درون رنجور و رهایی ناپذیر است. این کارگردان و بازیگر درباره فیلم «پرو» ساخته بهزاد نعلبندی در...