بازیگر پیشکسوت

توضیحات نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره بستری شدن رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک

به گزارش باکس افیس ایران:  مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، پس از دیدار با رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک، اعلام کرد دلیل اصلی بستری شدن این بازیگر پیشکسوت، شرایط ویژه جسمانی...