اکران

«هنر» چاه نفت نیست

به گزارش باکس افیس ایران: مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی-تجربی «مهاجران» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد. مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی-تجربی «مهاجران» شب گذشته اول تیر در...