انیمیشن

اعلام سرمایه‌گذاری سوره بر ۲ طرح انیمیشن «بادآباد» و «خواب ‌دزد»

به گزارش باکس افیس ایران:  انیمیشن «بادآباد» و «خواب دزد» ۲ طرح نهایی چهارمین دوره پرتاب انیمیشن «رویازی» توسط سازمان سینمایی سوره برای سرمایه‌گذاری انتخاب شدند. دو طرح «بادآباد» و...