انجمن فیلم کوتاه ایران

طراحی جدید مدال ایسفا

به گزارش باکس افیس ایران: مدال جدید ایسفا توسط مصطفا آل‌احمد طراحی شد. انجمن فیلم کوتاه ایران در متنی از طراحی جدید مدال ایسفا خبر داد. در متن این پیام...