امیر دژاکام

چرا «احمد شمس…» مجوز نگرفت؟

به گزارش باکس افیس ایران: امیر دژاکام که از بهار سال ۱۴۰۱ نمایشنامه «احمد شمس یا قصه همین روزها» را برای دریافت مجوز به شورای نظارت و ارزشیابی ارائه داده بود،...