افترسان

پیشتازی «بنشی‌های اینیشرین» میان نامزد های حلقه منتقدان لندن

به گزارش باکس افیس ایران: «بنشی‌های اینیشرین» ساخته مارتین مک‌دونا ، پیشتاز نامزدهای جوایز حلقه منتقدان لندن ۲۰۲۳ شد. این فیلم همکاری دوباره مارتین مک‌دونا با دو بازیگر اصلی «در بروژ»...