استعفا

«استعفا» پذیرفته شد

به گزارش باکس افیس ایران:  پروانه ساخت «استعفا» به تهیه کنندگی غلامرضا آزادی صادر شد. پروانه ساخت «استعفا» به تهیه کنندگی غلامرضا آزادی بروجنی صادر شد. پروانه ساخت فیلم بلند داستانی سینمایی...

کمتر از یک دقیقه

استعفا پروانه ساخت گرفت

به گزارش باکس افیس ایران:  «غلامرضا آزادی» در جدیدترین فعالیت ،خود تهیه کنندگی فیلم «استعفا» را به عهده میگیرد. شورای پروانه ساخت در جدیدترین جلسه خود مجوز تولید فیلم استعفا...

کمتر از یک دقیقه