احسان محمد حسنی

فیلم مصلحت توقیف نیست

به گزارش باکس افیس ایران: یک منبع آگاه با رد توقیف بودن فیلم مصلحت علت جلوگیری از اکران آن را بیان کرد. چند روز پیش احسان محمد حسنی ، رئیس...